Ο Βελουϊτίνος επιστρέφει δυναμικά με ανασχεδιασμό λογοτύπου και νέο χρώμα.

Ο ανασχεδιασμός βασίστηκε στην πρωτότυπη ιδέα με το αρχικό σχέδιο αλλά σε ποιο σύγχρονή μορφή.

Το λογότυπο αναδεικνύεται ιδιαίτερα όταν προβάλετε στην αρνητική του μορφή με φόντο το νέο γήινο χρώμα.