Νέο λογότυπο, ιστοσελίδα και συσκευασίες Βελουϊτίνος.

Απλοποιήθηκε και έγινε ποιο έντονο το λογότυπο Βελουϊτίνος συνοδευόμενο από το σύμβολο του άπειρου.

Για τις ελιές επιλέξαμε αδιάβροχη αυτοκόλλητη ετικέτα με όλες τις πληροφορίες μπροστά. Επίσης υιοθετήσαμε το «Σύστημα Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA)»

Το ελαιόλαδο εμφιαλώνεται σε γυάλινο μπουκάλι 500ml με μαύρη ετικέτα με χρυσοτυπία.